دانلود پایان نامه ارشد هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر 

تکه ای از متن پایان نامه :

او در دوره­های مختلف تفکرش، تفاسیر متفاوتی را از اندیشه­ی مارکس ارائه کردند. مفاهیم و تعاریفی زیرا هنر به مثابه کالا، ایده ی هنر به مثابه موقعیت، فعالیت اشتراکی هنر، هنر به مثابه ایدئولوژی، زیبایی­شناسی کردن سیاست، تکثیر و بازتولید مکانیکی هنر، هنر به عنوان فاصله­ی انتقادی با ایدئولوژی همگی مفاهیمی هستند که در تعابیر گوناگون منتقدان مارکسیست از هنر تدوین شده­اند. نظریه­ی هنر و تحلیل هنری در مارکسیسم از تفاسیر بسیار ساده و پیش پا افتاده­ای

زیرا هنر به عنوان ایدئولوژی تا هنر محمل تناقضات ایدئولوژیک را شامل می­گردد. تقریباً اکثر این نظریه­ها در ارتباط با ایدئولوژی اظهار می­شوند. زیرا که ایدئولوژی یک مقوله­ی برناگذشتنی در اندیشه­ی مارکس بود. وی تفکر خود را در ایدئولوژی آلمانی از تمام ایدئولوژی­ها و اندیشه­های انتزاعی دیگر فلاسفه جدا نمود و علم تاریخ را بنیان نهاد. از این رو در تحلیل­های مارکسیستی، ایدئولوژی موقعیتی محوری دارد. هنر محصولی اجتماعی می باشد، پس جدا از ایدئولوژی نیست.

یکی از موثرترین و ارزشمند­ترین دیدگاه­ها درمورد­ی ایدئولوژی، دیدگاه پیر لوئی آلتوسر، فیلسوف مارکسیست فرانسوی می باشد. بر اساس خوانش آلتوسر از مارکس، بر خلاف آن چیز که مارکس در ایدئولوژی آلمانی می­گوید، ایدئولوژی صرفاً مجموعه­ای از توهمات نیست. بلکه آلتوسر در دو مقاله­ی مارکسیسم و اومانیسم و ایدئولوژی و دستگاه­های ایدئولوژیک دولت، ایدئولوژی را نظامی از بازنمایی­ها می­داند. این بازنمایی­­ها شامل تصاویر، سخن­ها، روایت­ها و اسطوره­هایی می باشد که به مناسبات زیستی و زندگی اجتماعی مردم مربوط می­باشند. اما آن چه در ایدئولوژی بازنموده می­گردد، نظام مناسبات واقعی حاکم بر هستی افراد نیست. بلکه تصویر مناسبات خیالی افراد با آن با مناسبات واقعی زندگی اجتماعی می باشد. به عبارت دیگر ایدئولوژی هم ارتباط­ی واقعی و هم ارتباط ی خیالی با جهان می باشد. واقعی از این جهت که مردم از طریق ایدئولوژی ارتباط­ی خود را با مناسبات حاکم بر شرایط وجودی خویش را به طور واقعی و ملموس زندگی می­کنند. و خیالی از این جهت که ایدئولوژی مانع از درک کامل این شرایط وجودی و چگونگی ساخته­شدن اجتماعی زیست مردم در چارچوب آن می­گردد. آلتوسر ایدئولوژی را نظام بازنمایی غلط می­داند که نه اندیشه­هایی می باشد که در مغز مردم وجود دارند، و نه در سطح بالاتر اظهار مناسبات مادی واقعی، بلکه شرط لازم برای اقدام در چارچوب شکل­بندی اجتماعی می باشد.  آلتوسر معتقد می باشد که این بازنمایی نادرست از راه­های مختلفی زیرا زبان، ادبیات و هنر و … انجام می­گردد و ابزار اصلی جامعه­ی سرمایه­داری برای نگه داشتن روابط نابرابر طبقاتی می باشد. خیالی و واقعی بودن ایدئولوژی، ارتباط­ی دو سویه­ای می باشد که آلتوسر با بازگشت به آراء

هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk