دانلود پایان نامه ارشد همجنس گرایی در دین و روانشناسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :همجنس گرایی در دین و روانشناسی

تکه ای از متن پایان نامه :

۲.۱. همجنس گرایی از دیدگاه یهودیت

یهودیت، با بیش از سی  سده در تاریخ ادیان بشری، یکی از مهمترین ادیان زنده جهان به شمار می رود. گرچه این دین در دنیای معاصر پیروان کمی دارد( کمتر از سیصدم جمعیت جهان)، اما همواره غیر از ادیانی به حساب می آید که بر فرهنگ و تمدن بشری تاثیرگذار بوده می باشد. دین یهود به همراه دو دین بزرگ اسلام و مسیحیت به عنوان مهمترین ادیان ابراهیمی شناخته می شوند. اعتقاد به خدای یگانه از آموزه های اصلی این سه دین بوده و هر کدام قوانین و شریعت خاص خود را دارند. دین یهود با در نظر داشتن قدمت و تاریخی که دارد غیر از اولین ادیانی می باشد که قوانین مدون و منظم دارد، به طوری که نوع نگاه مسیحیت به کتاب مقدس یهودیان، که آن را عهد قدیم می نامند، نگاهی کاملاً الهی می باشد که تمام دستورات آن را قبول دارند، زیرا مسیحیت بر خاسته از بطن یهود می باشد. اما آن چیز که که باعث عدم انجام این دستورات از سوی مسیحیت می گردد، باور و اعتقاد آنان در باب دو پیمان گرفته شده از سوی خداوند نسبت به سعادت بشر می باشد. که در آن پیمان قدیمی یعنی تورات، نسخ رخ داده و پیمان جدید که محبت حضرت عیسی۷است، جایگزین پیمان قدیمی شده می باشد. همچنین اسلام با اینکه پیشینه یهودیت را تصدیق می کند، ضرورتاً از تمام آموزه ها و کتاب مقدس یهودی در شکل فعلی دفاع نمی کند. با این همه این دو دین از یک جهت با هم شبیه اند و آن ارزشی می باشد که نسبت به « شریعت » داده اند.

دستورات و آموزه های  دین یهود گرفته از منابعی می باشد که این منابع را می توان به دو بخش کلی تقسیم بندی نمود و منشاء دستورات و آموزه ها و احکام صادره و جاری در بین یهودیت را می توان این دو منبع دانست که عبارت اند از: منابع مکتوب، منابع قانونی[۱]

منابع مکتوب در دین یهود دارای اهمیت بسیاری اند، به گونه ای که در بیشتر موارد دستورات این منبع اولویت و مورد قبول عالمان دینی قرار می گیرد. که این منابع مکتوب عبارت اند از کتاب مقدس[۲] ، میشنا [۳] و تلمود[۴]، بارَینا[۵] و غیره. که کتاب مقدس منبع حجیت و اعتبار کل نظام شرعی و[۱]. سلیمانی، حسین، چشم انداز حقوق یهودی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم، ۱۳۸۴، ص۴۴٫

[۲]. Bible

[۳]. Mishnah

[۴]. Talmud

[۵]. Baraita

همجنس گرایی در دین و روانشناسی ۹۳

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: همجنس گرایی در دین و روانشناسی

Author: userk