دانلود پایان نامه ارشد: همجنس گرایی در دین و روانشناسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :همجنس گرایی در دین و روانشناسی

تکه ای از متن پایان نامه :

توحیدی و غیرتوحیدی (سایر ادیان) در باب غریزه جنسی و انحرافات آن به خصوص همجنس گرایی به صورت کامل و شفاف اظهار گردد و سپس راهکارها و پیشگیری های پیشنهادی ادیان و یا توجیه و علت های بعضی ادیان در باب پذیرش این نوع گرایش جنسی و همچنین نظرات و نقدهای ادیان بر یکدیگر نیز اظهار گردد، به طوری که آغاز به اظهار دیدگاه یهودیت و مسیحیت و سپس ادیان دیگر پرداخته و در انتها به اظهار دیدگاه اسلام در مورد این گرایش جنسی می پردازیم. همچنین در فصلی دیگر به مطالعه عوامل روانشناختی[1] و فیزیولوژیکی[2] همجنس گرایی از دیدگاه روانشناسان و روانپزشکان جنسی[3] – تربیتی[4] می پردازیم و با اظهار عوامل گرایش به همجنس گرایی، این عوامل را یکی بعد از دیگری مطالعه و در بوته نقد قرار خواهیم داد و در فصل آخر یا همان نتیجه گیری به مقایسه نظرات و دیدگاهها مختلف از سوی آموزه ها و قوانین دینی و همچنین نظریات علمی روانشناسان در باب این موضوع خواهیم پرداخت و دیدگاه کلی و نهایی خود را درمورد ی این نوع گرایش جنسی و نوع برخورد با آن را اظهار خواهیم نمود.

 

فراوان به مجوعه ای از نظرات عالمان دینی و آموزه های ادیان الهی و دانشمندان روانشناسی در علت و به وجودآمدن این نوع گرایش رسید. لذا با این ضرورت دست به تدوین پروژه تحقیقاتی می زنیم که، در آن اهم آراء و نظرات مهم دانشمندان و مکاتب دینی- عقیدتی در باب تاریخچه و علت گرایش به همجنس گرایی اظهار شده باشد.

1.3. پیشینه پژوهش

در باب مسئله همجنس گرایی، در دو حوزه مباحث دینی و علم روانشناسی، تحقیقات و نظرات مختلفی اظهار شده می باشد به طوری که در مباحث دینی، به خصوص ادیان الهی مانند اسلام و یهود، نوع نگاه و زاوایای بحث در این مورد چند وجهی بوده به طوری که گاهی محققان دینی از بُعد تربیتی[5] به این مسئله پرداخته اند به طوری که در کتاب «آثار سوء روابط نامشروع» با مطالعه غریزه جنسی و

[1]. Psychology

[2]. Physiological

[3]. psychiatrist Sexual

[4]. Educational psychiatrist

[5]. رک : صالح‌زاده خالد، مطالعه روشهای تربیت در دوران نوجوانی با تأکید بر جنسیت و بلوغ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، 1385؛ م‍وس‍وی‌ ده‌س‍رخ‍ی‌‌ ن‍ج‍ف‍ی، ‌ع‍ل‍ی،‌ آث‍ار س‍وء رواب‍ط ن‍ام‍ش‍روع‌، تح‍اف‍ظ ن‍وی‍ن‌، تهران، ۱۳۸۱.

همجنس گرایی در دین و روانشناسی 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: همجنس گرایی در دین و روانشناسی

Author: userk