دانلود پایان نامه ارشد رشته هنر: هنر و زیبایی از دیدگاه لویی آلتوسر

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر 

تکه ای از متن پایان نامه :

ندارد زیرا ماتریالیسم فویر­باخ منفعل و مکانیستی می باشد. آن چیز که هست، بایستی همان باشد که هست(نک:ریرا،۱۳۸۱،ص ۲).. اینجاست که مارکس مشهورترین تز خود، تز یازدهم فویرباخ را می­نویسد که «فیلسوفان تا کنون کاری غیر از تفسیر کردن جهان نکرده­اند، اما اکنون مساله بر سر تغییر دادن آن می باشد».

مارکس و انگلس در ادامه­ی نقد هگل و فویر باخ به بحث اصلی خود در ایدئولوژی آلمانی می­رسند. و آن اظهار اصول و اساس ماتریالیسم تاریخی می باشد. فرض­های مادی و واقعی خود را درمورد­ی جامعه و تاریخ اظهار می­کنند. فرض­هایی که انتزاعی و ایدئالیستی و غایت­شناسانه نیستند. فرض­هایی که اساس تفکر آلتوسر درمورد­ی مارکس علمی را تشکیل می­دهند.

 

پیش­گزاره­هایی که ما ازآنها آغاز می­کنیم، نه دلخواهانه و نه جزمیات می باشد، بلکه پیش­گزاره­هایی واقعی هستند که غفلت از آنها تنها در تخیل می­تواند صورت گیرد. آنها عبارتند از افراد واقعی، فعالیت آنان و شرایط مادی زیست تشکیل می­دهد که روبنایی از آگاهی­های سیاسی و قانونی بر روی آن شکل می­گیرند. پس شیوه­ی زندگی افراد را زیر بنای اقتصادی تعیین می­کند. و مارکس در یازدهمین تز فویرباخ می­گوید: «آگاهی بشر­ها زندگی آنان را تعیین نمی­کند، بلکه این زندگی بشر­هاست که آگاهی­شان را تعیین می­کند».

مارکس دومین اصل بنیادی ماتریالیسم تاریخی را اینجا اظهار می­کند. در هر جامعه­ای مجموعه­ی از  روابط تولید و شرایط بازتولید بر سازنده­ی زیربنا یا پایه­ی آن جامعه می باشد که واقعیت اصلی و زنده­ی آن جامعه می باشد. از این زیربنای عظیم اقتصادی روبنایی از دیگر وجوه زندگی شکل می­گیرد که آگاهی­های جامعه را شامل می­گردد. تولید این آگاهی­ها و ایده­ها به طور مستقیم با این زیربنای مادی در ارتباط می باشد. ادراک، تفکر و آگاهی پالایش­یافته­ی مستقیم رفتارهای مادی می باشد. این روبنا آغاز شامل نهادهای سیاسی و قانونی می باشد که جامعه بر اساس آن­ها ساختار یافته می باشد. مجلس، قانون، دولت، و نظام­های حقوقی و نهاد­ها و ارگان­های انسانی  مانند­ی نهادهای

هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk