دانلود پایان نامه ارشد درباره واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :


بين سركه و حلوا تناسب هست.

معني بيت: تو زير نرگسه‌اي (گلي از عاج يا استخوان) كه بر سقف خاكي خانه نصب كرده‌اي، بهره‌اي تز نيم بيضة آسمان كبود رنگ نمي‌بري؛ يعني سقف آراستة خانه، ترا ز ياد خدا و در نتيجه از مواهب آسماني، بي‌نصيب مي دارد (دكتر احمد شوقي نوبر).

 

۳۰)به نام هر دو يكي‌اند ليك فرقي هست        ميان نرگسة سقف و نرگس شهلا

نرگسة سقف: كنايه از ستارگانبيت ۲۹

نرگس شهلا: كنايه از چشم معشوق

بين نرگس و نرگسه، جناس زايد (مذيل) هست.

معني بيت: با وجود اينكه نرگسة سقف خانه و چشم معشوق هر دو نرگس ناميده شده اند ولي در حقيقت و باطن بين آنها تفاوت هست.

 

۳۱)به مهر سست بود وامق ار گردد خورشيد       نديم لون مروق ز عارض عذرا

وامق: بر وزن عاشق، نام عاشق عذراست و قصة وامق و عذرا معروف می باشد و يكي از اصطلاحات بازي نرد هم هست، و آن داوي باشد كه بر يازده كشند (برهان).

نديم: همنشين و همدم.

لون: به فتح اول و سكون ثاني و نون، نوعي از خرما باشد و به عربي به معني مطلق رنگ می باشد، خواه رنگ زرد و خواه رنگ سرخ و غير ان باشد (برهان).

مروق: ۱- صاف كرده شده، ۲-شراب پالوده شده، باده بي درد، ۳-خانه‌ي رواق دار «پاي در دامن صبر كشيدم و از همه اين طاق و رواق مروق دنيا…. به گوشه‌اي قانع شدم.» (مرزبان نامه به نقل از فم)

لون مروق: ظاهراً مقصود آسمان می باشد.

بين مهر (كه معني غير مراد آن خورشيد می باشد) و خورشيد، ايهام تناسب هست.

معني بيت: وامق اگرچه از تابش رنگ و جلاي مشعشع و پالوده‌ي چهره‌ي عذرا بمانند خورشيد درخشان گردد، همچنان در مهرورزي و عاشقي واقعي و حقيقي سست خواهد بود. (عشق مجازي و دنيوي اگرچه در نهايت اوج خود نيز باشد به سستي و بي مهري مي‌انجامد).

واژه ها، تركيبات، صنايع بديع، نكته هاي بلاغي و بعضي نكات دستوری در ۲۰ قصيده اول ديوان مجيرالدين بيلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk