دانلود پایان نامه ارشد درباره نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و مطالعه عوامل موثر در مشارکت

تکه ای از متن پایان نامه :

در کشورهاي دنيا گردید. هدف اصلي اين نوآوري معرفي ضمني اصول کارکردي شرکت هاي خصوصي در بخش عمومي بود. مديريت جديد در کوشش بود تا ساختار سازماني را تجديد نموده، دولت را مدرنيزه و مديريت شرکت هاي عمومي را بهبود دهد. ظهور اين موضوع با نياز به کاهش هزينه ها، عدم کارايي و غلبه بر کمبود مهارت مديريتي در سازمان هاي دولتي همراه بود. با نگاهي به گذشته متوجه مي شويم که اين نوآوري يکي از اصلاحات کليدي بود که موجب ترويج و تعميم بهره گیری از مشارکت عمومي خصوصي گردید. طي سال هاي اخير دولت ها دريافته اند که مشارکت عمومي خصوصي به عنوان يکي از راهکارهاي تامين مالي و مديريت پروژه هاي پيچيده محسوب مي گردد.

با در نظر داشتن چالش ها و محدوديت بودجه اي، دولت ها بر بهره گيري از شيوه هاي خلاقانه تامين مالي و مديريت دارايي جهت حفظ و بهبود زيرساخت هاي کشورها تاکيد دارند و در اين راستا مشارکت عمومي خصوصي به عنوان يکي از راه هاي بهره گيري از منابع سرمايه اي به شمار مي رود. در حقيقت مشارکت عمومي خصوصي به عنوان يک توافق نامه قراردادي بلند مدت به شمار مي رود که مقام صلاحيت دار بخش عمومي مسئوليت سنتي خود (مانند عمليات و يا تامين مالي) را به طرف مشارکت کننده با اميد دستيابي به منافع دوجانبه واگذار مي نمايد. يکي از نمونه هاي اوليه اين نوع مشارکت در دهه 1980 و در کاليفرنيا و ويرجينيا رخ داد.

اگرچه شرکت هاي خصوصي مدت مديدي می باشد که در زمينه ارائه خدمات عمومي اشتغال دارند، اما معرفي مشارکت هاي عمومي خصوصي[1] در اوايل دهه 1990 نوعي از ارائه خدمات عمومي را مطرح نمود که تأثیر بخش هاي خصوصي و عمومي در ارائه خدمات را مجددا تعريف نمود. طي دهه هاي 1990 و 2000، کشورهاي بيشتري به بهره گیری از شيوه ياد شده در ارائه خدمات عمومي روي آوردند. کشورهاي استراليا و انگليس مانند کشورهاي پيشرو در اين زمينه بوده اند و کشورهاي فرانسه، آلمان، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، کره، پرتقال، اسپانيا، ترکيه، آراژانتين، برزيل، آفريقاي جنوبي و… مانند کشورهايي بودند که در سال 2004 به اين جرگه پيوسته بودند. دولت ها به دلايلي چند نسبت به معرفي روش مشارکت هاي عمومي خصوصي اقدام نمودند که از آن جمله مي توان به بهبود ارزش آفريني براي پول[2] در پروژه هاي ارائه خدمات

[1] Public-Private partnerships (PPPs)

[2]Value For Money (VFM)

تأثیر و تاثير تامين مالي پروژه محور در مشارکت عمومي خصوصي و توسعه اقتصاد کشور و بررسي عوامل موثر در مشارکت عمومي خصوصي93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk