دانلود پایان نامه ارشد درباره نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و مطالعه عوامل موثر در مشارکت

تکه ای از متن پایان نامه :

در کشورهای دنیا گردید. هدف اصلی این نوآوری معرفی ضمنی اصول کارکردی شرکت های خصوصی در بخش عمومی بود. مدیریت جدید در کوشش بود تا ساختار سازمانی را تجدید نموده، دولت را مدرنیزه و مدیریت شرکت های عمومی را بهبود دهد. ظهور این موضوع با نیاز به کاهش هزینه ها، عدم کارایی و غلبه بر کمبود مهارت مدیریتی در سازمان های دولتی همراه بود. با نگاهی به گذشته متوجه می شویم که این نوآوری یکی از اصلاحات کلیدی بود که موجب ترویج و تعمیم بهره گیری از مشارکت عمومی خصوصی گردید. طی سال های اخیر دولت ها دریافته اند که مشارکت عمومی خصوصی به عنوان یکی از راهکارهای تامین مالی و مدیریت پروژه های پیچیده محسوب می گردد.

با در نظر داشتن چالش ها و محدودیت بودجه ای، دولت ها بر بهره گیری از شیوه های خلاقانه تامین مالی و مدیریت دارایی جهت حفظ و بهبود زیرساخت های کشورها تاکید دارند و در این راستا مشارکت عمومی خصوصی به عنوان یکی از راه های بهره گیری از منابع سرمایه ای به شمار می رود. در حقیقت مشارکت عمومی خصوصی به عنوان یک توافق نامه قراردادی بلند مدت به شمار می رود که مقام صلاحیت دار بخش عمومی مسئولیت سنتی خود (مانند عملیات و یا تامین مالی) را به طرف مشارکت کننده با امید دستیابی به منافع دوجانبه واگذار می نماید. یکی از نمونه های اولیه این نوع مشارکت در دهه 1980 و در کالیفرنیا و ویرجینیا رخ داد.

اگرچه شرکت های خصوصی مدت مدیدی می باشد که در زمینه ارائه خدمات عمومی اشتغال دارند، اما معرفی مشارکت های عمومی خصوصی[1] در اوایل دهه 1990 نوعی از ارائه خدمات عمومی را مطرح نمود که تأثیر بخش های خصوصی و عمومی در ارائه خدمات را مجددا تعریف نمود. طی دهه های 1990 و 2000، کشورهای بیشتری به بهره گیری از شیوه یاد شده در ارائه خدمات عمومی روی آوردند. کشورهای استرالیا و انگلیس مانند کشورهای پیشرو در این زمینه بوده اند و کشورهای فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره، پرتقال، اسپانیا، ترکیه، آراژانتین، برزیل، آفریقای جنوبی و… مانند کشورهایی بودند که در سال 2004 به این جرگه پیوسته بودند. دولت ها به دلایلی چند نسبت به معرفی روش مشارکت های عمومی خصوصی اقدام نمودند که از آن جمله می توان به بهبود ارزش آفرینی برای پول[2] در پروژه های ارائه خدمات

[1] Public-Private partnerships (PPPs)

[2]Value For Money (VFM)

تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت عمومی خصوصی93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk