دانلود پایانامه مهندسی شیمی – ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز 93

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر

تکه ای از متن پایان نامه :

تعیین سناریو و تعریف مشخصات آن بستگی به هدف انتخاب سناریو دارد ، که در ذیل به تعدادی از این اهداف اشاره می گردد :
1-Leakage Elevation

  • ارزیابی ریسک
  • تعیین حریم ایمن 1
  • مطالعه موردی
  • سایر طرح‏های خاص

 

حوادث فرآیندی : حوادثی هستند که بر اثر خروج مواد خطرناک از یک سیستم فرآیندی رخ می دهند ( شکل 1 – 2 ) .

 

حوادث فرآیندی

 

آتش سوزی                                                                                انتشار گاز

آتش فورانی    آتش ناگهانی   آتش استخری     آتش کروی                                          انتشار گاز سمی

 ( Jet Fire)     (Flash Fire)      (Pool Fire)      (Fire Ball)                                            (Toxic)

 

انفجار

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: usera