دانلود پایانامه ارشد مهندسی شیمی – ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر سال۹۳

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر

تکه ای از متن پایان نامه :

که پیامد شدیدی داشته باشند اما در اقدام احتمال روی دادن آن ها ناچیز باشد و بالعکس بعضی حوادث ممکن می باشد به کرات اتفاق بیفتند اما پیامد قابل توجهی نداشته باشند .  به همین دلیل تعیین معیاری که هر دو عامل را در نظر بگیرد ، در مطالعه مخاطرات بسیار مفید می باشد .
۱-Nuclear Industries

۲- Aviation Industries

۳-Electrical Industries

  • ریسک : نرخ آسیب های وارد شده به سیستم
  • پيامد : میزان آسیب های وارد شده در اثر وقوع حوادث
  • تکرار پذیری : تعداد دفعات رخداد حادثه در یک بازه زمانی مشخص

پيامد * تکرارپذيري = ریسک

 

ارزیابی کمی ریسک ۱ نوعی از  ارزیابی ریسک۲ می باشد که اکثرا در مواقعی مورد بهره گیری  قرار می گیرد که ارزیابی کیفی ریسک۳  ، توانایی پیش بینی دقیق ریسک در واحد های فرآیندی را نداشته باشد . همواره بایستی در نظر داشت که این روش ، ریسک ناشی از خطرات حاد ۴  را مطالعه کرده و خطرات مزمن  ۵در محدوده کاری آن قرار نمی گیرد .

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط ۵۰ صفحه با فرمت ورد):

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: usera