دانلود پایانامه ارشد مهندسی شیمی – ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر سال93

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر

تکه ای از متن پایان نامه :

که پیامد شدیدی داشته باشند اما در اقدام احتمال روی دادن آن ها ناچیز باشد و بالعکس بعضی حوادث ممکن می باشد به کرات اتفاق بیفتند اما پیامد قابل توجهی نداشته باشند .  به همین دلیل تعیین معیاری که هر دو عامل را در نظر بگیرد ، در مطالعه مخاطرات بسیار مفید می باشد .
1-Nuclear Industries

2- Aviation Industries

3-Electrical Industries

  • ریسک : نرخ آسیب های وارد شده به سیستم
  • پيامد : میزان آسیب های وارد شده در اثر وقوع حوادث
  • تکرار پذیری : تعداد دفعات رخداد حادثه در یک بازه زمانی مشخص

پيامد * تکرارپذيري = ریسک

 

ارزیابی کمی ریسک 1 نوعی از  ارزیابی ریسک2 می باشد که اکثرا در مواقعی مورد بهره گیری  قرار می گیرد که ارزیابی کیفی ریسک3  ، توانایی پیش بینی دقیق ریسک در واحد های فرآیندی را نداشته باشد . همواره بایستی در نظر داشت که این روش ، ریسک ناشی از خطرات حاد 4  را مطالعه کرده و خطرات مزمن  5در محدوده کاری آن قرار نمی گیرد .

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: usera