دانلود پایانامه ارشد : ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر سال93

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر

تکه ای از متن پایان نامه :

1-Safety Review

2-Check list Analysis

3-What – If Analysis

4-Check list / What – If Analysis

  • تجزیه تحلیل مقدماتی خطر 1 : این تحلیل جهت شناسایی مخاطرات عمده یک سیستم ، علل و شدت پیامد های آن به ویژه در مرحله طراحی مفهومی به کار می رود . به طور کلی اهداف این  تحلیل  عبارت می باشد  از :                       1 –  تشخیص مناطق حساس و بحرانی در داخل سیستم از نقطه نظر ایمنی                                                          2-  تشخیص خطرات و ارزیابی تقریبی پیامد های آن
  • تجزیه و تحلیل خطا و آثار ناشی از آن 2 : در این روش ، سیستم بیشتر از جهت مکانیکی  مطالعه می گردد  نه فرآیندی  . در نتیجه بهترین بازده را در ترکیب با روش های پروسسی دارد .
  • تحلیل مواد موجود در فرآیند و شرایط عملیاتی : موادی که در فرآیند مورد بهره گیری قرار می گیرند و یا تولید می شوند ، عامل مهمی در تشخیص مخاطرات موجود در فرآیند می باشند . پس اولین قدم در محل وقوع سناريو ( مختصات جغرافیایی و تجهیز مربوطه )
  • شرایط فرآیندی ( نوع ماده ، فاز ، دما ، فشار و … )
  • کل مقدار مواد تخليه شده در اثر وقوع سناریو
  • نوع سناریو ( نشتي ، تخليه ناگهاني و یا … )
  • اندازه سوراخ ايجاد شده در مورد نشتي
  • ارتفاع نشتی1  از سطح مبدا
  • جهت نشتی ایجاد شده ( افقی، عمودی و مورب )
  • زبری سطوح

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: usera