دانلود پایانامه ارشد : ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر

تکه ای از متن پایان نامه :

2-1-1 . توضیح فرآیند عملیاتی ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر 1 ] [

ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر به دلیل دو طرفه بودن ، دارای دو حالت عملیاتی مستقیم1 و معکوس2 می باشد  که توضیح هرکدام از این حالت ها به توضیح ذیل می باشد .

 

2-1-2 . حالت عملیاتی مستقیم 1 ] [

در حالت عملیاتی مسقیم ( شکل 2 – 3 ) به ترتیب شیر کنار گذر 3  قدیم  بسته ، شیر کنار گذر  جدید  باز ، شیر های ورودی و خروجی قدیم  نیز  باز  و شیر خروجی  جدید در حالت بسته  قرار دارد و گاز  توسط  یک خط 30 اینچ از مسیر شهرستان نور و از طریق شیر  ورودی ایستگاه  وارد  محدوده  عملیاتی ایستگاه تقویت فشار گاز رامسر می گردد . مواد  زائد ( دوده  و مایعات ) همراه  گاز ، از  هدر ورودی 30  اینچ  توسط  دو خط 24 اینچ ، وارد  اسکرابر ها شده و  پس  از گذر از اسکرابر ها از  آن جدا می خط خروجی 14 اینچ خارج می گردد و به سمت هدرخروجی هدایت می گردد . پس از آن از شیر اصلی خروجی از ایستگاه خارج شده و به سمت شهرستان رشت ارسال می گردد .

 

 

 

 

1-Filtration

2-Metering

3-Venturi

4- Suction Flow

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: usera