دانلود پایانامه : ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر سال۹۳

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر

تکه ای از متن پایان نامه :

m  : دبی موادخروجی

:P1, P2  فشار مواد قبل و بعد از خروج

:T1, T2 دمای مواد قبل و بعد از خروج

:A مساحت شکاف ایجاد شده

:Rg ثابت گازها

:gc ثابت گرانشی زمین

:M جرم مولکولی گاز

:k نسبت ظرفیت گرمایی ویژه فشار ثابت به حجم ثابت ( بدون بعد )

:CD  ضریب تخلیه ۱ گاز که به صورت محافظه کارانه برابر ۱ فرض می گردد .

محاسبات مربوط به تخلیه گاز برای سناریو های متفاوت از طریق نرم افزار    PHAST انجام می گردد .

 

۱-۷ -۲- ۵ -۲ . مدل سازی انتشار ۲

هدف اصلی از مدل سازی انتشار مواد در محیط ، تخمین غلظت ماده رها شده در محیط در یک مکان و زمان خاص می باشد.  این مرحله به علاوه که به صورت مستقل می تواند در جهت مطالعه حادثه ناشی از انتشار گاز قابل اشتعال مورد بهره گیری قرار گیرد ، به مقصود مدل سازی آتش سوزی و انفجار نیز دارای اهمیت می باشد .

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط ۵۰ صفحه با فرمت ورد):

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: usera