دانلود پایانامه ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر

تکه ای از متن پایان نامه :

  • آتش ناگهانی1
  • آتش کروی یا توپ آتش 2
  • آتش فورانی 3
  • آتش استخری 4

 

  • آتش ناگهانی

آتش ناگهانی، احتراق گازهای پخش شده در محیط می باشد به گونه‌ای که موج انفجار ایجاد نگردد . آثار مخرب آتش ناگهانی ناشی از تشعشع آن و یا تماس مستقیم با شعله آن می باشد . این احتراق گاز در محیط ، چیزی حدود یک دهم ثانیه طول می‌کشد و به همین دلیل عوارض ناشی از تشعشع آتش ناگهانی در مواردی که تماس مستقیم با شعله موجود نباشد ، ناچیز می باشد و پیامد های این نوع آتش در محدوده‌ای که شعله تشکیل می­گردد ، بررسی می‌گردد . محدوده شعله آتش ناگهانی در واقع محدوده‌ای از ماده پخش شده در محیط می باشد که غلظت ماده در آن ما بین حداقل و حداکثر غلظت های اشتعال‌پذیری باشد . با این که زمان ایجاد آتش ناگهانی کوتاه می باشد ، ولی اگر شخصی در محدوده شعله‌های آن قرار بگیرد ، احتمال مرگ بسیار بالاست .
1- Flash Fire

2- Fire Ball

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: usera