علم آموزان با ناتوانی یادگیری چه مشکلاتی در خوندن دارن؟

دانلود پایان نامه

علم¬آموزان با ناتوانی یادگیری چه مشکلاتی در خوندن دارن؟
ابتدا تاریخچه ناتوانی¬های یادگیری، بعضی از صاحب نظران فکر می¬کردن که مشکلات خوندن ممکنه به وجود اومده توسط مشکلات ادراکی دیداری باشه. اونا فهمیدن که علم¬آموزان با مشکلات خوندن بعضی مواقع حروف و اعداد رو با برعکس آیینه¬ای اونا اشتباه می¬گرفتن و وقتی حتی تعداد کمی از اونا کلمات رو برعکس می¬خوندن. این اشتباهات بیشتر وارونه¬سازی نامیده می¬شن و اینا نشونه¬ای نارساخوانی و ناتوانی یادگیری در نظر گرفته می¬شن. با این حال وارونه¬سازی نمی¬¬-تونه علم¬آموزان با و بدون مشکلات خوندن رو از هم تمییز بده.
مشکلات واج شناختی
یکی از مهمترین یافته¬ها در تحقیقات مربوط به مشکلات خوندن این بوده که مهارت¬های واج شناختی به طور کامل با مهارت¬های خوندن در رابطه هستن (بلاچمن، 2001؛ برادی، 1997؛ ماتر، 1998؛ پرفتی، 1991؛ اسنایدر، 1995؛ واگنر و تورگسن، 1987).
بیشتر پیشرفت¬های گذشته نشون می¬بده که مشکل درآگاهی واج شناختی نقش کلی¬ای در مشکلات علم¬آموزانی که مشکلات یادگیری خوندن دارن، اجرا می¬کنه (بلاچمن، 2001؛ برادی، 1997؛ لیبرمن و شانک ویلر، 1991).
مشکلات روان خوندن
رمزگشایی لازمه مهارت در جنبه¬های واج شناختی زبانه. خیلی از مشکلات درک مطلب خوندن می¬تونه به مهارتهای رمزگشایی ضعیف رابطه داشته باشه. اگه فردی به طور درست نخون از چیزی که می¬خواند، معنی اشتباهی دریافت می¬¬کنه. وقتی رمزگشایی بدون زحمت انجام بشه گفته می¬شه که خودکار شده. نظریه خودکاری در خوندن بر اساس نظریه معروفیه که بوسیله لابرگ و ساموئل (1973) ارایه شده. طبق این نظریه خوانندگان فقط تعدادی از واحدها¬ی توجه ذهنی رو به خوندن اختصاص می¬بدن.
روانی معمولا به رمز گشایی آسون و خوندن بدون زحمت گفته می¬شه. روانی سه عامل داره: سرعت، دقت و بیان (آرم براستر، لروآسبرون، 2001؛ موسسه ملی خوندن، 2000).
روانی در رمز گشایی نه فقط درسرعت خوندن متون مربوطه، بلکه در سرعت خوندن حروف و دیگه عامل¬های رمزگشایی هم درخشش می¬یابد (گود، 2003).
90 درصد افراد داراي ناتواني¬هاي يادگيري گرفتار به نارساخواني هستن (كاپلان و سادوك، ترجمه¬ي پورافكاري، 1382).
مشکلات خوندن چقدر در ناتوانی¬های یادگیری شایع هستن؟
بعضی از کارشناسان فکر می کنند گسترش ناتوانی¬های خوندن تقریبا زیاده و تقریبا بیشتر از 15 تا20 درصد از کودکان و نوجوانان به اون گرفتار هستن (لیون، 1997؛ شای ویتز، 2003). تعیین دقیق اینکه چه تعداد از علم¬آموزان با ناتوانی¬های خوندن هستن، وابسته به همون متغیرهاییه که در آزمایش گسترش ناتوانی¬های یادگیری اثر دارن. تحقیقات گسترش ناتوانی¬های خوندن نشون می¬بدن که بین2/6 تا 5/7 درصد، نمرات پیشرفت خوندن کودکان به طور قابل توجه¬ای پایین¬تر از سطح هوشبهرآنهاه (لوئیس، هیچ و واکر، 1994؛ شایویتز، فلجر و اسکابر، 1990).
بعضی از تحقیقات نشون داده¬ان که تعداد دختران و پسران با ناتوانی¬های یادگیری برابرند. با این حال، هنگام محاسبه تعداد کودکانی که خدمات دریافت می¬کنن بر خلاف یافته های حاصل از تحقیقات، تعداد پسران نسبت به دختران بیشتره (شایویتز و همکاران، 1990).
فرق¬های بین موارد شناسایی شده در مدرسه با موارد شناسایی شده بوسیله تحقیق نشون می¬بده که این فرق¬ها نتیجه فرق در برگشت پسران و دختران واسه دریافت خدمات ویژه س و شاید رفتار پسرها هم این انگیزه رو بیشتر می¬کنه (شایویتز و همکاران، 1990). با ¬¬این ¬وجود، در بعضی از تحقیقات مشخص شده که نسبت پسران به دختران در حدود 2 به1ه (لوئیس و همکاران، 1994).
عامل دیگری که اندازه گسترش رو تحت تاثیر قرار می¬بده، تاثیر دوطرفه ناتوانی¬های خوندن با بقیه ناتوانی¬های یادگیریه.

Author: 92