ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر سال ۹۳ -پایانامه کارشناسی ارشد روانشناسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر

تکه ای از متن پایان نامه :

شار انرژی حرارتی چاپ گردیده نیز به صورت زیر تعیین می گردد :

ارتباط ۱ – ۱۰ :

: Er شار انرژی حرارتی دریافت شده در یک نقطه

:a ضریب عبور اتمسفریک

: Qr کل انرژی حرارتی تابیده شده از منبع

: Fp ضریب دید نقطه مبدا

: کسری از کل انرژی حرارتی که تبدیل به انرژی تابشی می گردد ( معمولا ۲/۰ در نظر گرفته می گردد )

m :  دبی جرمی سوخت

:Hc انرژی ناشی از احتراق

 

ضريب ديد ۱   از ارتباط ۱ – ۱۱ محاسبه می گردد :

x : فاصله نقطه مبدا ( مرکز شعله)  ۲تا نقطه مورد نظر (m) ( شکل ۱ – ۱۴ )

 

 

 

 

شکل ( ۱- ۱۴ ) . تعیین مختصات مرکز شعله

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط ۵۰ صفحه با فرمت ورد):

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: usera