ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر سال93- پایانامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر

تکه ای از متن پایان نامه :

منطقه تحت تاثیر آتش  ناگهانی  آن دسته از مناطقی هستند که غلظت گاز چاپ گردیده در آن ها از حد پایین اشتعال پذیری بیشتر باشد.  پس واضح می باشد که مدل سازی آتش ناگهانی مبحثی جدا از مدل سازی انتشار نیست که جزئیات آن پیش از این توضیح داده شده می باشد.

در این مدل عامل اصلی در نظر گرفته شده ، سرعت پیشرفت  شعله در درون  ابر گازی می باشد  و فرض صورت گرفته  در این  روش این می باشد که در طول احتراق ابر گازی ، یک شعله متلاطم در حال پیشرفت از سمت شعله به سمت ابر گازی مشتعل نشده ، با سرعتی  ثابت و متناسب با سرعت باد هست و در محلی با غلظت بالای گاز ، یک شعله بلند می باشد که مرز مشخصه آن ، ابر گازی موجود می باشد .

این مدل در شکل 1-15 به دقت نمایش داده شده می باشد که شعله در حال پیشرفت به درون ابر گازی مشتعل نشده با عمق D و سرعت ثابت  S می باشد . در این مدل عرض شعله در پایه آن  Wو ارتفاع آن H  در نظر گرفته شده می باشد .

با به کار بردن معادلات بقا ، می توان یک ارتباط بین ارتفاع شعله و سرعت رو به بالای شعله به دست آورد و با به کار بردن موازنه جرم در مثلث ایجاد شده بین شعله و پایه آن میتوان یک ارتباط بین ارتفاع شعله و سرعت پیشرفت شعله حاصل نمود .

یک ارتباط نیمه تجربی  توسط  Roj & Emmons  برای ارتفاع شعله آتش ناگهانی ارائه شده می باشد :

ارتباط 1 – 12 :

ابر گازی  عمق: D

: H ارتفاع شعله قابل مشاهده

به سوخت هوا استوکیومتریک جرمی  نسبت: r

سرعت شعله

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: usera