ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر سال93 _کارشناسی ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر

تکه ای از متن پایان نامه :

زمانی که سرعت تخلیه مواد اشتعال­پذیر افزایش پیدا می­کند ، به دنبال آن میزان هوای سوخت نیز افزایش پیدا کرده و

 

1- 7 – 2 – 5 -2 -2 .  مدل سازی آثار ناشی از آتش سوزی [ 1 ]

هدف  اصلی از  مدل سازی آتش سوزی ، تعیین شدت تشعشع ایجاد شده در مقیاس کیلو وات بر متر مربع در مناطق اطراف شعله ایجاد شده می باشد.  با در نظر داشتن نحوه وقوع شرایط مختلف و نوع ترکیب آنها امکان ایجاد دو نوع آتش در ایستگاه تقویت فشار گاز هست که عبارتند از آتش فورانی و آتش ناگهانی .

آتش فورانی ، باریکه ممتدی از آتش می باشد که در اثر تخلیه مواد قابل اشتعال گازی تحت  فشار  به محیط  بیرون در حضور منبع جرقه ، به وجود می‌آید . مهمترین پیامد آتش فورانی ، تشعشع ایجاد شده توسط آن می باشد و در مواقعی که مخزن محتوی مایع تحت فشار نیز دچار نشتی می‌گردد ، ممکن می باشد بخشی از  مایع  بلافاصله پس از خروج تبخیر شده و جتی از گاز را تشکیل دهد که در نهایت باعث ایجاد آتش فورانی می گردد .

الف ) مدل‏سازی آتش فورانی 1

در مدل سازی آتش فورانی ، در فاز ابتدایی ابعاد شعله تخمین زده می گردد.  در ادامه ، از شار حرارتی تولید شده توسط شعله و با در نظر داشتن نوع شرایط محل اطراف شعله ، به مقصود تخمین شدت تشعشع دریافتی توسط نقاط مختلف بهره گیری می گردد .

تاثیرات مخرب این نوع  آتش سوزی  به علت تماس مستقیم با شعله و تشعشع ایجاد شده در مناطق اطراف شعله می باشد .

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: usera